คำศัพท์น่ารู้ในเหตุการณ์ไฟไหม้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่างเช่นไฟไหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สติ ขอให้ทุกคนมีสติมาอันดับแรก แล้วคุณจะคิดหาทางออกได้เสมอ ดังนั้นมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ไว้บ้าง เพราะถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันกับฝรั่งจะได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องอย่างมีสติ

 • Firefighting หมายถึง ดับเพลิง
 • Rescue หมายถึง กู้ภัย
 • Coat หมายถึง เสื้อโค้ท,เสื้อคลุม
 • Helmet หมายถึง หมวกนิรภัย
 • Fire extinguisherหมายถึง เครื่องดับเพลิง
 • Fire hydrant หมายถึง ดับเพลิง
 • Axe หมายถึง ขวาน
 • Water หมายถึง น้ำ
 • Nozzle หมายถึง พวยปลายท่อ , ปลายกระบอกฉีด
 • Smoke หมายถึง ควัน
 • Fire หมายถึง ไฟ
 • Ladder หมายถึง บันไดปีน
 • Fire engine หมายถึง เครื่องยนต์ดับเพลิง
 • Ambulance หมายถึง รถพยาบาล
 • Paramedic หมายถึง แพทย์