คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับลูกของสัตว์ประเภทต่างๆ

ในภาษาไทยนั้นถ้าเราเรียกสัตว์ที่ยังเล็ก ยังไม่โตเต็มวัยทั่วไปว่า ลูก โดยเติมคำว่า ลูก เข้าไปข้างหน้าของสัตว์ชนิดนั้นๆ เช่น หมู ก็จะเรียก ลูกหมู แมว ก็เรียกลูกแมว เป็นต้น แต่ในภาษาอังกฤษไม่ได้ง่ายแบบนั้น เราจะมาเรียก Pig ตัวเล็ก ว่า Young pig ไม่ได้ เพราะสัตว์แต่ละตัวก็จะมีคำศัพท์วัยเด็กของมัน ที่เรียกแตกต่างกันไป ดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ของลูกๆสัตว์ประเภทต่างๆกัน

ความหมายAdult (วัยโต/วัยผู้ใหญ่)Young (วัยเด็ก/ลูกสัตว์)
·        หมี

·        แมว

·        ไก่

·        วัว

·        กวาง

·        สุนัข/หมา

·        เป็ด

·        ห่าน

·        ม้า

·        จิงโจ้

·        หมู

·        ตุ่นปากเป็ด

·        แกะ

·        หงส์

·        Bear

·        Cat

·        Chicken

·        Cow

·        Deer

·        Dog

·        Duck

·        Goose

·        Horse

·        Kangaroo

·        Pig

·        Platypus

·        Sheep

·        Swan

·        Cub

·        Kitten

·        Chick

·        Calf

·        Fawn

·        Puppy

·        Duckling

·        Gosling

·        Foal

·        Joey

·        Piglet

·        Platypup

·        Lamb

·        Cygnet