คำศัพท์น่ารู้ที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)

จากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำตรงข้าม (Antonym) กันไปแล้วนั้น ครั้งนี้เรามาดูคำศัพท์น่ารู้ที่มีความหมายเดียวกัน แต่สามารถใช้ได้หลายคำ โดยในภาษาอังกฤษจะเรียกคำศัพท์ที่มีควาหมายเหมือนกันแบบนี้ว่า Synonym = คำพ้องความหมาย

คำศัพท์คำแปลคำศัพท์
ancientเก่า,แก่,โบราณold
buyซื้อpurchase
barrierสิ่งกีดขวางobstacle
commerceการค้าtrade
commandสั่งorder
chiefหัวหน้าhead
dateระยะเวลา, สมัยperiod
documentเอกสารpaper
dealerพ่อค้าmerchant
describeบรรยาย, พรรณนาnarrate
estateบ้านและที่ดิน, ทรัพย์property
editionการพิมพ์printing
expandขยายextend
forecastพยากรณ์ หรือ ทำนายanticipate
gladดีใจpleased
inspectตรวจสอบdamp
humidชื้นdamp
journalistนักหนังสือพิมพ์newsmen
locateที่ตั้ง,ทำเล,หาที่ตั้งestablish
ladyสุภาพสตรี,ผู้หญิงwoman
ladเด็กผู้ชายboy
legalถูกต้องตามกฎหมายlawful
manageจัดการhandle
nearใกล้close
necessaryจำเป็นneed
presentของขวัญgift
sickป่วย,ไม่สบาย ,ไข้ill
writerนักเขียนauthor