คำศัพท์ที่สะกด ด้วย ie ที่ควรจำไว้

การสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องก็เป็นทักษะการฝึกภาษาอังกฤษที่ควรมี ดังนั้นวันนี้จึงมีชุดคำศัพท์น่ารู้และควรจดจำไว้มาฝาก โดยจะสะกดด้วย ie ทั้งหมดดังนี้

 • Chief (N.) แปลว่า หัวหน้า
 • Tier (N.) แปลว่า ชั้น ระดับ
 • Brief (Adj.) แปลว่า สรุป สั้น กะทัดรัด
 • Movie (N.) แปลว่า หนัง
 • Thief (N.) แปลว่า ขโมย
 • Shield (N.) แปลว่า โล่ กำบัง
 • Relief (N.) แปลว่า ความโล่งอก
 • Grief (N.) แปลว่า ความเศร้า
 • Priest (N.) แปลว่า พระสงฆ์
 • Field (N.) แปลว่า สนาม
 • Piece (N.) แปลว่า แผ่น ชิ้น
 • Shriek (N.) แปลว่า การร้องโวยวาย
 • Belief (N.) แปลว่า ความเชื่อ
 • Retrieve (V.) แปลว่า กู้ ฟื้น ซ่อมแซม

 

ถ้าเราสามารถจำและเข้าใจการสะกดชุดคำศัพท์เหล่านนี้ได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้ลดการสะกดคำศัพท์ผิดไปอีกระดับ เนื่องจากผู้เรียนภาษาหลายคนที่เก่งๆ มักจะตกม้าตายด้สนตัวสะกดเสมอ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่ประกอบด้วย ie หรือ ei  ฉะนั้นวันนี้เราก็รู้แล้วว่าชุดคำศัพท์ข้างบสะกดด้วย ie