คำศัพท์ที่สะกดผิดบ่อย

วันนี้มาดูคำศัพท์ทีมักสะกดผิดกันอยู่บ่อยๆ ทบทวนและดูการสะกดให้ถูกต้องจะทำให้เราแม่นยำในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

  • Believe (V.) = to accept something as true แปลว่า เชื่อ คำนี้หลายคนมักสะกดผิดบ่อย แต่เทคนิคการจำให้สะกดถูกนั้นลองมองชุดตัวสะกดกลางคำศัพท์ จะเห็นคำว่า Lie แปลว่าโกหกอยู่ตรงกลางความเชื่อ จำแบบนี้ก็จะทำให้สะกดได้ถูกขึ้น Believe

ตัวอย่างประโยค Please believe me, this is going to be the best party ever.

 

  • A lot = a large number or amount; a great deal แปลว่า มาก คำนี้หลายคนมักจะเขียนติดกันแบบนี้ alot แต่ความจริงแล้วต้องเว้นวรรค

ตัวอย่างประโยค I have a lot of hobbies. I like skiing, snowboarding, and whitewater rafting

 

  • There = in, at, or to that place or position แปลว่า ที่นั่น เช่น The book is over there.

Their = Possessive form of “They” แปลว่า ของพวกเขา เช่น That their house.

They’re = They + are แปลว่า พวกเขาคือ เช่น They’re the teachers.

 

  • Grateful (adj.) = Feeling or showing an appreciation of kindness; thankful แปลว่า กตัญญู, ขอบคุณ คำนี้มักสะกดผิดตรงคำแรก ที่เป็น Grate = G-R-A-T-E เพราะเสียงจะคล้ายกับคำว่า Great = G-R-E-A-T ที่แปลว่ายิ่งใหญ่

ตัวอย่างประโยค I feel so grateful.

 

  • Receive (V.) = To be given or presented with แปลว่า รับ คำนี้มักจะสะกดสลับ ei หรือ ie กันแน่เวลาสะกดคำนี้จะสับสนกันบ่อยมาก แต่หลักการจำก็คือให้จำว่า หลัง c จะตามด้วย e ไม่ค่อยตามด้วย i เป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างประโยค I received a gift from my friend om my birthday.