คำศัพท์ที่สะกดด้วย ee ที่ควรรู้

การจดจำคำศัพท์ได้มากก็จะยิ่งทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เพราะคำศัพท์ถือเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษและเทคนิคการจำคำศัพท์ให้ได้ง่ายและปริมาณมากก็คือการจำคำศัพท์แบบหมวดหมู่ หรือจำแบบเป็นชุดคำศัพท์ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำชุดคำศัพท์ที่สะกดด้วย ee ที่มักพบบ่อยในชีวิตประจำวัน มาดูกันเลย

 • Bee (N.)        แปลว่า   ผึ้ง
 • Beef (N.)        แปลว่า   เนื้อวัว
 • Been (V.)        แปลว่า   รับ
 • Deep (Adj.)    แปลว่า   ลึก
 • Fee (N.)        แปลว่า   ค่าธรรมเนียม
 • Feed (V.)        แปลว่า   ให้อาหาร
 • Flee (V.)        แปลว่า   หนี
 • Free (Adj.)    แปลว่า   ฟรี
 • Glee (N.)        แปลว่า   ยินดี
 • Heed (N.)        แปลว่า   ระวัง
 • Jeep (N.)        แปลว่า   รถจี๊ป
 • Keen (N.)        แปลว่า   กระตือรือร้น
 • Keep (V.)        แปลว่า   เก็บ
 • Knee (N.)        แปลว่า   เข่า
 • Leek (N.)        แปลว่า   กระเทียมหอม
 • Meet (V.)        แปลว่า   พบกัน
 • Need (V.)        แปลว่า   จำเป็นต้อง
 • Peek (V.)        แปลว่า   แอบมอง
 • Reef (N.)        แปลว่า   โขดหิน
 • See (V.)        แปลว่า   ดู
 • Seed (N.)        แปลว่า   เมล็ดพันธุ์
 • Seek (V.)        แปลว่า   แสวงหา
 • Spree (N.)        แปลว่า   ความสนุกสนาน
 • Three (Adj.)    แปลว่า   สาม
 • Tree (N.)        แปลว่า   ต้นไม้
 • Weed (N.)        แปลว่า   วัชพืช
 • Weep (V.)        แปลว่า   ร้องไห้