คำศัพท์ที่มีรูปแบบเป็นพหูพจน์แปลกๆ

ในภาษาอังกฤษคำศัพท์บางคำก็มีรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกันระหว่างคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ ดังนั้นวันนี้มีมาลองสังเกตคำที่เป็นพหูพจน์แบบแปลกๆ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองกัน

เอกพจน์ (Singular)พหูพจน์ (Plural)ความหมายตัวอย่างประโยค
AntennaAntennaeเสาอากาศWe had adjusted the antennae.
MillenniumMillenniaสหัสวรรษ , รอบพันปีMany millennia have passed since the Earth was formed.
CactusCacti หรือ Cactusesต้นกระบองเพชรKeep an eye out for cacti. If you step on one if could hurt you.
AlgaAlgaeตะไคร่น้ำ
OxOxenวัวThese animals (oxen) used to be for farming.

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับคำนามที่เป็น เอกพจน์ เมื่อกลายเป็น พหูพจน์ ก็จะมีการสะกดที่แตกต่างไปจากเดิมพอสมควรรวมไปถึงการออกเสียงของคำศัพท์นั้นๆด้วย แม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ก็เขียนและสะกดไม่เหมือนกัน ฉะนั้นควรสังเกตการณ์ใช้งานของแต่ละคำให้ดี เพราะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถ้ามีของ 1 สิ่งหรือที่เรารู้จักคือเอกพจน์นั้นก็จะมีรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่คำศัพท์ที่มีความหมายมากกว่า 1 คำขึ้นไป หรือเราเรียกว่า พหูพจน์ ก็จะมีการสะกดที่แตกต่างไปกว่าเอกพจน์นั่นเอง