คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Bright

Bright เป็นคำศัพท์ในเชิงบวก ที่แปลว่า สดใส สว่าง ฉลาด ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่ควรรู้ไว้ เพราะมีความน่าสนใจและใช้ได้หลายโอกาส อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากคำว่า Bright แล้วยังคงมีคำศัพท์คำอื่นที่ใกล้เคียงและน่าสนใจเรียนรู้ไว้เพื่อความหลากหลายดังนี้

  • Radiant หมายถึง เปล่งปลั่ง แสงรัศมี เช่น They had lunch under the radiant sun.
  • Shining หมายถึง ส่องแสง เช่น Look at the shining stars in the ski!
  • Shimmering หมายถึง ซึ่งส่องแสง เช่น The shimmering moonlight reflects off the water.
  • Gleaming หมายถึง แพรว เช่น the gleaming gems on her dress caught my eye.
  • Luminous หมายถึง เรืองแสง เช่น My cat stated at me with its luminous eyes.
  • Sparkling หมายถึง ที่เป็นประกาย เช่น Whose sparking diamond ring is this?
  • Shiny หมายถึง มันเงา เช่น His shiny car is brand new.