คำศัพท์จำนวนวัน เดือน ปีในภาษาอังกฤษน่ารู้

วัน เดือน ปี เป็นสิ่งที่เราใช้นับวันเวลา เพื่อระบุเหตุการณ์นั้นๆในประวัติศาสตร์  โดยในภาษาไทยเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่า จากจำนวนวันสะสม จะกลายเป็น จำนวนเดือน และจากจำนวนเดือนสะสมจะกลายเป็นจำนวนปี แบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์เหล่านี้เช่นกัน เราจึงนำมาแชร์เพื่อเป็นความรู้และใช้ทำความเข้าใจในคำศัพท์นั้นๆ เมื่อเราได้เจอในชีวิตประจำวันกัน

7 days = 1 week7 วัน = 1 สัปดาห์
15 days = 1 fortnight15 วัน = 1 ปักษ์
30 or 31 days = 1 month30 หรือ 31 วัน = 1 เดือน
365 days = 1 year365 วัน = 1 ปี
366 days = 1 leap year366 วัน = 1 ปีอธิกสุรทิน
12 months = 1 year12 เดือน = 1 ปี
1 year = Anniversary1 ปี = วันครบรอบ
10 years = 1 decade10 ปี = 1 ทศวรรษ
25 years = Silver jubilee25 ปี = ครบรอบ 25 ปี
50 years = Golden jubilee50 ปี = ครบรอบ 50 ปี
60 years = Diamond jubilee60 ปี = ครบรอบ 60 ปี
75 years = Platinum jubilee75 ปี = ครบรอบ 75 ปี
100 years = 1 Century100 ปี = 1 ศตวรรษ