คำศัพท์ง่ายๆที่ต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับแบบอังกฤษ

คำศัพท์ง่ายๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันบ่อยๆแล้วมีความแตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) และภาษาอังกฤษแบบอังกฤษบริติช(UK) ที่เราควรจะรู้ไว้มีดังนี้

ร้านค้า ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Shop
ร้านค้า ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Store

ร้านขายของชำ ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Supermarket
ร้านขายของชำ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Grocery store

ทางด่วน ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Motorway
ทางด่วน ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Highway

ฟุตบาท ทางเดินทางเท้า ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Pavement
ฟุตบาท ทางเดินทางเท้า ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Sidewalk

ภาคเรียน ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Term
ภาคเรียน ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Semester

กระป๋อง ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Tin
กระป๋อง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Can

กางเกง ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Trousers
กางเกง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Pants

เสื้อนอก ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Sweater
เสื้อนอก ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Jumper

กางเกงชั้นใน ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Pants
กางเกงชั้นใน ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Underwear

น้ำมัน ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Petrol
น้ำมัน ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Gas

ขนมคุกกี้ ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Biscuit
ขนมคุกกี้ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Cookie

ฟุตบอล ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Football
ฟุตบอล ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Soccer

ทางม้าลาย ทางข้ามถนน ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Zebra Crossing
ทางม้าลาย ทางข้ามถนน ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Crosswalk

มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Crisps
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Chips

เฟรนฟราย ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Chips
เฟรนฟราย ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า French fries

ห้องน้ำสาธารณะ ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Toilet
ห้องน้ำสาธารณะ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Restroom

ห้องเช่า ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Flat
ห้องเช่า ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Apartment

ฤดูใบไม้ผลิ ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK) จะเรียกว่า Autumn
ฤดูใบไม้ผลิ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US) จะเรียกว่า Fall

ตารางสรุปการคำศัพท์เปรียบเทียบระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ

 

ตารางสรุปการคำศัพท์เปรียบเทียบระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ

ภาษาอังกฤษแบบบริติช(UK)ภาษาอังกฤษแบบอเมริกา(US)ความหมาย
ShopStoreร้านค้า
SupermarketGrocery storeร้านขายของชำ
MotorwayHighwayทางด่วน
PavementSidewalkฟุตบาท
TermSemesterภาคเรียน
TinCanกระป๋อง
TrousersPantsกางเกง
SweaterJumperเสื้อนอก
PantsUnderwearกางเกงชั้นใน
PetrolGas (Gasoline)น้ำมัน
BiscuitCookieขนมคุกกี้
FootballSoccerฟุตบอล
Zebra CrossingCrosswalkทางม้าลาย ทางข้ามถนน
CrispsChipsมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ
ChipsFrench friesเฟรนฟราย
ToiletRestroomห้องน้ำสาธารณะ
FlatApartmentห้องเช่า
AutumnFallฤดูใบไม้ผลิ

เป็นยังไงบ้าง เป็นกันไหมบางคำก็พึงรู้นะนะเนี้ยว่าเขาเรียกต่างกันเราก็หลงเรียกกันปนกันไปกันอะนะ ทีนี้เราก็จะเอาไปใช้งานให้ถูกกันละนะจะพูดหรือจะเขียนภาษาอังกฤษแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นให้ถูกกันละ