คำศัพท์คำว่า “จูบ” ไม่ได้มีแค่คำว่า “Kiss”

คำว่า “จูบ” ในภาษาอังกฤษคนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับคำว่า “Kiss” เนื่องจากเป็นคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป ใช้บ่อย และสะกดง่าย แต่รู้ไหมว่าในภาษาอังกฤษไม่ได้มีคำว่า Kiss เป็นคำศัพท์คำเดียวที่มีความหมายว่า จูบ เท่านั้น หากแต่ในภาษาอังกฤษยังมีคำศัพท์ที่หลากหลาย ทั้งทางการ คำแสลง หรือคำเหมือนเป็นต้น ที่ให้ความหมายแบบเดียวกับคำว่า Kiss ได้ มาดูกันว่าคำเหล่านั้น มีคำว่าอะไรบ้าง

Other way to say “Kiss” :

  • Snog เป็นคำแสลง แปลว่าจูบ โดยมากคนอังกฤษจะใช้คำนี้ เช่น I’ve never snogged (with) a man with a beard.
  • Smooch แปลว่า จูบเหมือนกัน แต่เป็นคำที่ไม่เป็นทางการ เช่น Didn’t I see you smooching with Mike at Jan’s party?
  • Peck หมายถึง จูบ เช่น He pecked his aunt on the cheek.
  • Air-kiss แปลว่า จูบ ส่งจูบ เช่น The party was full of celebrities air-kissing each other.
  • Buss แปลว่า จูบ เข่น At least he won’t try to buss you.
  • Canoodle เป็นคำแสลง แปลว่าจูบได้ เช่น Sara and Tony canoodled after school in the hall.
  • Make out คือวลี ที่แปลว่า จูบ โดยจะใช้แบบไม่เป็นทางการ เช่น Boys at that age are only interested in making out with girls.