คำศัพท์คล้ายๆ Cheery

Cheery (adj.) เป็นคำคุณศัพท์ มีความหมายว่า ร่าเริง ชื่นบาน สนุกสนาน หรือเบิกบาน โดยคำศัพท์คำนี้มีความหมายในด้านบวกและเหมาะแก่การนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม นอกจาก Cheery แล้วยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายในลักษณะอย่างนี้อยู่เช่นกัน ดังนี้

  • Happy-go-lucky หมายถึง สบายอกสบายใจ เช่น He has always been a happy-go-lucky guy. Nothing seems to bother him. Nothing seems to bother him.
  • Upbeat หมายถึง ร่าเริง,ในแง่ดี เช่น The tennis player was upbeat even though she lost the match.
  • Buoyant หมายถึง เบิกบาน เช่น She’s in a buoyant mood because today is her birthday.
  • Sunny หมายถึง ร่าเริง เช่น She has a sunny disposition. She’s never in a bad mood.
  • Chipper     หมายถึง เริงร่า  เช่น He’s chipper today because his vacation starts tomorrow.
  • Perky หมายถึง กระปรี้กระเปร่า  เช่น My roommate is perky even in the morning. She has a lot of energy.
  • Positive    หมายถึง แง่บวก เช่น He is a positive person. He sees the good in everyone, never complains, and is happy with his life.