คำว่า “เพื่อน” ในภาษอังกฤษไม่ได้มีแค่ “Friend”

คำว่าเพื่อนนั้นเป็นการเรียกตัวแทนของมิตรภาพที่มีให้กันไม่ว่าจะอายุต่างกันแค่ไหนทุกคนก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ แต่คำว่าเพื่อนถ้าในวัยเด็กหลายคนก็จะนึกถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนที่มีอายุเท่าๆกันเป็นต้น โดยในภาษอังกฤษที่เราเคยได้เรียนมาคำว่าเพื่อนก็จะใช้คำว่า Friend เท่านั้น แต่รู้ไหมว่าจะมีคำศัพท์แบบอื่นที่สามารถเรียกหรือเป็นตัวแทนคำว่าเพื่อนได้เหมือนกัน มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับเพื่อนที่น่าสนใจกัน

  • Buddy หมายถึง เพื่อน, เพื่อนคู่หู เช่น We were great buddies and many things together.
  • Chum หมายถึง เพื่อนสนิท, มิตร เช่น They were old school chums.
  • Mate (British) หมายถึง เพื่อน (คนอังกฤษนิยมใช้คำนี้) เช่น We’ve been mates since school days.
  • Pal หมายถึง เพื่อนคู่หู , เพื่อน เช่น It’s my old pal Betty!
  • BFF (Best friends forever)หมายถึง เพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไป เช่น I fell in love with my BFF’s brother.
  • Bestie หมายถึง เพื่อนซี้ เช่น One of my besties bought me this bag.
  • Acquaintance หมายถึง คนรู้จัก เช่น He recognized Mr Coolper as an old business acquaintance from his years in banking.