คำว่า เพิ่ม ไม่ได้มีแค่คำว่า Increase

เมื่อเรานึกถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นใรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เรามักจะใช้คำว่า Increase มาประกอบในรูปประโยคภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเพิ่ม มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้รูปประโยคภาษาอังกฤษของเราดูมีมิติมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นของคำว่า Increase กันเถอะ

 • Extend: เป็นคำกริยา หมายถึง ต่อ ขยาย งอกเงย
  ตัวอย่างประโยค The caves extend for some 20 kilo-meters.
 • Expand: เป็นคำกริยา หมายถึง ขยาย พัฒนา ยืด
  ตัวอย่างประโยค We have to expand the size of the image.
 • Enrich: เป็นคำกริยา หมายถึง เพิ่มคุณค่า อุดมด้วย
  ตัวอย่างประโยค To enrich a system you need variance in time and space.
 • Enlarge: เป็นคำกริยา หมายถึง เพิ่ม เสริม ต่อ งอกเงย
  ตัวอย่างประโยค The gallery is seeking to enlarge its holdings of Danish art.
 • Widen: เป็นคำกริยา หมายถึง เบิก เบิกกว้าง แผ่ขยาย
  ตัวอย่างประโยค You need to widen your circle of friends.
 • Strengthen: เป็นคำกริยา หมายถึง เสริมความแข็งแกร่ง ให้พลัง เสริมสร้าง
  ตัวอย่างประโยค We’re looking for ways to strengthen our sales team.
 • Spread: เป็นคำกริยา หมายถึง กระจาย แผ่ แพร่ ขยาย
  ตัวอย่างประโยค Say forever, I do not know how to spread.
 • Rise: เป็นคำกริยา หมายถึง ขึ้น ยืนขึ้น ฟู
  ตัวอย่างประโยค The people made a protest about the rise in prices.
 • Raise: เป็นคำกริยา หมายถึง ยก ขึ้น ชู
  ตัวอย่างประโยค The estate is holding an auction to raise money.
 • Get larger : หมายถึง ใหญ่ขึ้น เพิ่มขึ้น
  ตัวอย่างประโยค There will be efforts to get larger amounts of food to the needy.