คำว่า มีชื่อเสียง นอกจาก Famous ยังมีคำไหนอีกบ้างนะ

คำว่า มีชื่อเสียง โด่งดัง หรือเป็นที่รู้จัก ในภาษาอังกฤษ ปกติเราจะใช้คำว่า Famous ที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adj.) เพื่อขยายคำนามต่างๆ แต่เพื่อความหลากหลายในการใช้คำศัพท์มากขึ้น เราในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษ เราควรจะเพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อใช้ได้ในหลายๆมิติและบริบท ดังนั้นวันนี้เราจึงนำคำที่มีความหมายคล้ายๆ Famous มาฝากหลายคำเลยทีเดียว นอกจากคำศัพท์และความหมายแล้ว เรายังมีตัวอย่างประโยคเพื่อฝึกจำในโครงสร้างประโยคของแต่ละคำด้วย มาดูกันเลย

OTHER WAYS TO SAY: FAMOUS

  • Renowned หมายถึง มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค It is renowned as one of the region’s best restaurants.

  • Fabled หมายถึง นิทาน หรืออีกนัยหนึ่งที่แปลว่า ตำนาน ผู้มีชื่อเสียงที่ลือกัน
  • Well-known หมายถึง เป็นที่รู้จักกันดี

ตัวอย่างประโยค She’s well-known in the local community.

  • Notable หมายถึง โดดเด่น

ตัวอย่างประโยค The town is notable for its ancient harbor.

ตัวอย่างประโยค For the first week he never actually saw the fabled Tony.

  • Prominent หมายถึง มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค She was prominent in the fashion industry.

  • Legendary หมายถึง ตำนาน

ตัวอย่างประโยค His political skill is legendary.

  • Acclaimed หมายถึง ได้รับการยกย่อง

ตัวอย่างประโยค She has published six highly acclaimed novels.

  • Celebrated หมายถึง เลื่องลือ

ตัวอย่างประโยค He was soon one of the most celebrated young painters in England.

  • Remarkable หมายถึง โดดเด่น

ตัวอย่างประโยค She was a truly remarkable woman.