คำว่า ดังนั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร?

numbers-time-watch-white
ถ้าจะพูดหรือเขียนคำว่า ดังนั้น เป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะ
เพื่อนๆสามารถใช้คำเหล่านี้ได้เลย มีความหมายว่า ดังนั้น

So

Thus

Hence

Therefore

Thereby

Accordingly

Consequently

Subsequently

As a result

และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายว่า ดังนั้น นั้นเองจ้า