คำว่า ชา ภาษาอังกฤษ

ชา ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรนะ พูดถึงคำว่า ชา นั้นพ้องเสียงได้หลายความหมายทั้ง อาการขาชา อาการเฉยชา หรือ น้ำชา นั่นเอง ชา ที่เรากินกันในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Tea ที่จริง คำว่า Tea(ที) เป็นภาษาจีนนะ อีกคำหนึ่งก็ “Cha”ก็แปลว่า ชาเหมือนกัน อย่างที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่า “โอชะ” ส่วนบ้านเราก็เรียกว่า ชา  แต่ชาอีกความหมายหนึ่งก็คือ ขาชาหรืออาการชา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Numb  และอีกความหมายหนึ่งก็คือ อารมณ์การเพิกเฉยไม่โต้ตอบ หรือหมายถึงไม่สนใจใยดีก็ได้นะ ส่วนโดนด่าจนหน้า ชา ก็ใช้คำว่า numb ก้ได้เหมือนกัน ประมาณว่าที่หน้านี้ไม่รู้สึกอะไรแล้ว

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.