คำว่า คุณภาพ มาตรฐานดี ไม่ได้มีแค่คำว่า Quality

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อเรานึกถึงคำว่า คุณภาพดี มีมาตรฐานที่ดี เรามักจะใช้คำว่า Quality ในการขยายและแต่งในประโยคนั้นๆ แต่ว่านอกเหนือจากคำว่า Quality แล้วยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันและสามารถนำมาพิจารณาเพื่อใช้ทดแทนกันได้ โดยคำศัพท์เหล่านั้นมีมากมายลองมาดูคำเหมือนและตัวอย่างประโยคที่ใช้กัน ดังนี้

 • STANDARD: เป็นคำนาม หมายถึง มาตรฐาน ระดับ เกณฑ์
  ตัวอย่างประโยค The general standard of racing was abysmal.
 • STATUS: เป็นคำนาม หมายถึง สภานะภาพ สภาพ สภาวะ
  ตัวอย่างประโยค They are campaigning to raise the status of nurses.
 • VALUE: เป็นคำนาม หมายถึง มูลค่า คุณค่า
  ตัวอย่างประโยค This lesson adds to the value of the book.
 • VARIETY: เป็นคำนาม หมายถึง ความหลากหลาย ความแตกต่าง
  ตัวอย่างประโยค Many toys have no attraction beyond their novelty value.

 • CALIBER: เป็นคำนาม หมายถึง ความสามารถ ขนาด ขนาดสติปัญญา
  ตัวอย่างประโยค He is a statesman of the highest caliber.
 • CLASSIFICATION: เป็นคำนาม หมายถึง การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่
  ตัวอย่างประโยค These things belong in a different classification.
 • CONDITION: เป็นคำนาม หมายถึง สภาพ เงื่อนไข สภาวะ
  ตัวอย่างประโยค The car is in very good condition.
 • GRADE: เป็นคำนาม หมายถึง เกรด ระดับ ชั้น ชนิด
  ตัวอย่างประโยค This grade of wool can be sold at a fairly low price.
 • LEVEL: เป็นคำนาม หมายถึง ชั้น เกรด เครื่องวัดระดับ
  ตัวอย่างประโยค Take the escalator down to the lower level.