คำว่าเปลี่ยนไม่ได้มีแค่ คำว่า Change

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนทุกคนที่จะต้องได้ประสบพบเจออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีหรือแย่ แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง เราต้องสามารถปรับตัว รับมือ และยอมรับกับสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นให้ได้ และในภาษาอังกฤษคำว่า เปลี่ยน เรามักจะนึกถึง คำว่า Change แต่รู้ไหมว่า ยังมีคำที่เป็น Synonym ของคำนี้อีกมากมาย มาดูกันว่าเราจะใช้คำไหนได้อีกบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยค

 • ALTERATION : เป็นคำนาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การผันแปร
  ตัวอย่างประโยค The leaflets require no alteration from year to year.
 • TRANSITION : เป็นคำนาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การผ่าน
  ตัวอย่างประโยค Her transition from girl to woman was complete.
 • CONVERT: เป็นคำกริยา หมายถึง แปลง เปลี่ยน กลับ
  ตัวอย่างประโยค If you try to convert him, you could find he just walks away.
 • MODIFICATION: เป็นคำนาม หมายถึง การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง
  ตัวอย่างประโยค The design of the spacecraft is undergoing extensive modification.
 • MUTATION: เป็นคำนาม หมายถึง การกลายพันธุ์ การเปลี่ยนรูป การผ่าเหล่า
  ตัวอย่างประโยค The genetic material has suffered a mutation.
 • SHIFT: เป็นคำกริยา หมายถึง เปลี่ยน เลื่อน ย้าย เคลื่อน
  ตัวอย่างประโยค Could you help me shift some furniture?
 • TRANSFORM : เป็นคำกริยา หมายถึง แปลง แปรรูป ผัน ปรับเปลี่ยน
  ตัวอย่างประโยค It didn’t take much ingenuity to transform the door into a table.