คำว่ามีประโยชน์หรือมีค่ามาก ไม่ได้มีแค่ Very useful

คำว่ามีประโยชน์หรือมีค่ามากๆ หลายครั้งเรามักจะใช้คำว่า Very useful ซึ่งก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานโดยทั่วไปแต่รู้ไหมว่านอกจากคำว่า useful แล้วนั้นเรายังสามารถใช้คำอื่นทดแทนได้อีก ที่หลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้นมาดูกันว่าคำศัพท์คำไหนบ้างที่สามารถใช้แทน Very useful พร้อมตัวอย่างการใช้งานดังนี้

Valuable หมายถึง มีประโยชน์มาก สามารถช่วยเหลือได้ในบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่างประโยค

  • His information was very valuable to the police.
  • The course was a valuable experience for me.

Invaluable หมายถึง ล้ำค่า มีค่า

ตัวอย่างประโยค

  • Your advice has been invaluable to us.
  • The new job will provide you with invaluable experience.

Indispensable หมายถึง มีคุณค่า ขาดไม่ได้ สิ่งสำคัญ

ตัวอย่างประโยค

  • Cars have become an indispensable part of our lives.
  • He became an indispensable of the team.

Be great for something เป็นคำที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง สิ่งที่ดีสำหรับบางสิ่งบางอย่าง มีค่า มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค

  • The bag is great for taking on holiday.
  • Email is great for keeping in touch.