คำย่อในภาษาอังกฤษที่ควรรู้สำหรับการแชท Chat

คำย่อในภาษาอังกฤษก็ถือเป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้ เนื่องจากในบางครั้งการแชท Chat ไวๆก็ต้องอาศัยการพิมพ์แบบย่อๆ ดังนั้นวันนี้มาดูชุดคำย่อภาษาอังกฤษที่เชื่อว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้นำไปใช้อย่างแน่นอนในชีวิตประจำวันกัน

LOL = Laugh out loud

OMG = Oh my god

ILY = I love you

PPL = People

IDK = I don’t know

TBH = To be honest

BTW = By the way

THX = Thanks

SMH = Shaking my hand

AMA = Ask me anything

JK = Just kidding

IMO = In my opinion

IKR = I know right

FYI = For your information

BRB = Be right back

GG = Good game

IDC = I don’t care

TGIF = Thank God it’s Friday

ICYMI = In case you missed it

IRL = In real life

Bff = Best friends forever

HMU = Hit me up

HBD = Happy birthday

TMI = Too much information

NM = Not much

NVM = Never mind

FOMO = Fear of missing out

OMW = On my way

POTD = Photo of the day

TTYL =Talk to you soon

FBO = Facebook Official

TTYN = Talk to you never