คำย่อของวิศวกรรมแต่ละสาขามีอะไรบ้างนะ

เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าวิศวกรรมแต่ละสาขามีคำย่อที่ใช้กันมีอะไรบ้าง หรือบางคนอาจจะได้ยินฝรั่งเรียก EE ME IE ต่างๆ ซึ่งในบทความนี้มีเราจะมาทำความเข้าใจกับคำย่อที่ใช้เรียกวิศวกรรมสาขาต่างๆที่เป็นนิยมใช้กันในต่างประเทศอีกด้วย

 

EE ย่อมาจาก Electrical engineering วิศวกรรมไฟฟ้า

ECE ย่อมาจาก Electrical and Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ME ย่อมาจาก Mechanical Engineering วิศวกรรมเครื่องกล

CE ย่อมาจาก Civil Engineering วิศวกรรมโยธา

SE ย่อมาจาก Software Engineering วิศวกรรมซอฟต์แวร์

BioE ย่อมาจาก Bio engineering วิศวกรรมซอฟต์แวร์

CHE ย่อมาจาก Chemical Engineering วิศวกรรมเคมี

IE ย่อมาจาก Industrial Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ

ENV ย่อมาจาก Environmental Engineering วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TE ย่อมาจาก Telecom engineer วิศวกรรมโทรคมนาคม

MinE ย่อมาจาก Mine Engineering วิศวกรรมเหมืองแร่

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.