คำน่าสับสน Mostly และ Almost

ในภาษาอังกฤษนั้นมักจะมีคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทำให้ผู้เรียนสับสนอยู่บ่อยๆ โดยครั้งนี้ก็คือคำศัพท์คู่นี้ Mostly และ Almost นั้น โดยทั้ง 2 คำนี้เป็น Adverb เหมือนกัน ทำหน้าที่ขยายกริยา (Verb) และ คำคุณศัพท์ (Adjective) แต่ว่าจะมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

  Mostly (Adv.) แปลว่า ส่วนมาก คำเหมือน mainly, largely

  ตัวอย่าง

 • The company mostly pays a big bonus to the employee, if there is a lot of profit.
 • Chinese people mostly believe in fortune.
  Almost (Adv.) แปลว่า เกือบจะ คำเหมือน nearly

  ตัวอย่าง

 • I have a problem that almost makes me crazy.

ดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า Mostly และ Almost นั้นทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็น Adverb ที่ขยายได้ทั้ง Verb และ Adjective แต่ที่ต่างกันคือความหมาย เพราะฉะนั้น เวลาทำข้อสอบหรือนำไปใช้ ควรแปลความหมายของประโยคออกมาเป็นภาษาไทยก่อนก็จะทำให้ง่ายขึ้นว่าเราจะใช้ คำศัพท์คำไหนระหว่าง Mostly ที่แปลว่า ส่วนมาก ในขณะที่ Almost นั้นแปลว่า เกือบจะ แต่ถ้าหากใครยังคงสับสนอยู่แนะนำว่าวิธีที่จะช่วยให้ลดการสับสนก็คือ ฝึกจำคำเหมือน หรือ Synonym เพราะคำเหมือนจะช่วยให้เราแยกคำศัพท์ออกเป็นกลุ่มความหมายได้ง่ายขึ้น