คำนามคืออะไร ? [Part3]

จากคำนามคืออะไร ? [Part2] มาต่อกับคำนามประเภท Collective Nouns กัน

3.       Collective Nouns หรือ สมุหนาม คำนมหมู่กลุ่มพวก จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบท ได้แก่ Group, Team, Class, Family, audience (ผู้ชม),government

ตัวอย่าง

เอกพจน์ : The team wins the game. (มองทีมเป็นหน่วยเดียว)

พหูพจน์ : The team wear white shirts and green shorts. (ผู้เล่นหลายคนใส่เสื้อสีขาว)

เป็นอย่างไรกันบ้าง ทีนี้ก็สามารถแยกคำนามเป็นกันแล้วนะ เพราะเมื่อเรารู้จักประเภทของคำนามต่างๆมากมายเป็น  เราก็จะสามารถเข้าใจประโยคได้ง่ายขึ้น และอ่านภาษาอังกฤษได้สะดวกขึ้นแยก ประธาน กริยาและกรรมออกได้ไม่ยากแล้ว