คำที่เกี่ยวกับการประชุมต้องรู้ Meeting

ทุกบริษัทจะมีกิจกรรมที่เหมือนกันอย่างแน่นอนคือการประชุม ไม่ว่าจะเป็นชุมเล็กๆ ประชุมย่อยๆ หรือประชุมใหญ่ทั้งบริษัท เพราะการประชุมจะนำมาซึ่งผลลัพท์ของการทำงานต่อ ข้อสรุป หรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งการประชุมนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Meeting และขั้นตอนกระบวนการของการประชุมก็มีวิธีการเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้หลายแบบ ดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการประชุมกันดีกว่า

  • Call of a meeting หมายถึง การยกเลิกการประชุม
  • Set up a meeting หมายถึง การจัดการประชุม
  • Chair a meeting หมายถึง ผู้นำการประชุม
  • Put off a meeting หมายถึง เลื่อนการประชุมออกไป
  • Skip a meeting หมายถึง ไม่เข้าร่วมการประชุม
  • Adjourn a meeting หมายถึง หยุดการประชุมชั่วขณะ

จากคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการประชุมข้างต้น จะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หรืออย่างน้อยถ้าได้ยินคนอื่นพูดเกี่ยวกับคำเหล่านี้ ก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น