ความแตกต่างระหว่าง Really และ Very

หลายครั้งเรามักจะสับสนการใช้งานและความหมายของ Really และ Very เพราะความรู้สึกเรามักจะคิดว่า 2 คำนี้มี ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันมาก มาทำความเข้าใจ Really และ Very อย่างถูกต้องกัน

Really: จริงๆ

  • เราจะใช้ Really อธิบายคำคุณศัพท์ (adj.) และคำวิเศษณ์(adv.) เช่น You are really funny. หรือ He runs really fast.
  • นอกจากนี้ Really ยังใช้เพื่อเน้นย้ำหรืออธิบายคำกริยา(V.)ได้ด้วย เช่น They really like vacation in Japan. หรือ He really eat a lot.

Very: มาก

  • จะใช้ เพื่ออธิบายคำคุณศัพท์ (adj.) และคำวิเศษณ์(adv.) เท่านั้น จะไม่อธิบายคำกริยา เช่น This salad is very good.

โดยหลักการใช้แบบง่ายๆทั่วไปที่ฟังดูเป็นธรรมชาติก็คือ ประโยคที่เป็น Negative จะนิยมใช้ very มากกว่า จะใช้ really แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎข้อห้ามเสียทีเดียวแต่ถ้าจะให้ฟังดูเป็นะรรมชาติและที่นิยมใช้กันก็จะใช้ very กับกระโยคปฏิเสธมากกว่า เช่น

  • You are not very funny.
  • He doesn’t run very fast.
  • That restaurant wasn’t very good.

แต่อย่างไรก็ตามในบางประโยคก็สามารถใช้ได้ทั้ง Really และ Very ทดแทนกันได้ ถ้าต้องการคำที่เป็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ และประโยคนั้นไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธเช่น

  • My schedule is really/very busy.
  • It’s really / very rainy today.
  • This is really/very easy.