ความแตกต่างระหว่าง Job และ Work

คำศัพท์พื้นฐานระหว่าง Job และ Work ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบความแตกต่างของ 2 คำนี้ เนื่องจากมีความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควร ดังนนั้นวันนี้เรามาดูความแตกต่างของ 2 คำนี้กันดีกว่าว่าต่างกันอย่างไร ใช้งานแบบไหน และตัวอย่างการใช้งาน

JOB แปลว่า งาน มีหลักการใช้ ดังนี้

  • Job คืองานที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำทุกวัน เช่น อาชีพ
  • Job เป็นงานที่ทำแล้วได้เงินตอบแทนกลับมา
  • Job โดยปกติแล้วเป็นคำนาม (Noun)

ตัวอย่าง Job

  • Do you have a full-time job?
  • I love my job. I help people become fluent in English.

WORK แปลว่า งาน เหมือนกันแต่มีหลักการใช้ดังนี้

  • Work เป็นคำที่ใช้ได้กว้างกว่าคำว่า Job โดย Work จะหมายรวมถึงกิจกรรมที่จะต้องบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่าง
  • Work คืองานที่สามารถทำสำเร็จได้ทั้งงานที่เป็นภายในและงานที่เป็นภายนอก
  • Work สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยา (Verb) และเป็นคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Noun)

ตัวอย่าง Work

  • I work from 9:00 until 6:00 today.
  • I have some work to do in the garden.