ความแตกต่างระหว่าง Bring และ Take

คำศัพท์พื้นฐานในภาษาอังกฤษหลายครั้งก็ทำเราสับสน ดังเช่นคำว่า Bring และ Take ความหมายก็ไม่ได้ใกล้เคียง แต่ก็ทำให้หลายคนสับสนได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ Bring คือการนำมา พามา นำสิ่งของมาหาเรา แต่ในขณะที่ Take คือการเอาไปนำไปด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้

Bring: towards พามา นำมา
ตัวอย่าง
Bring that book to me.
Please bring me a glass some water.
Please bring your essays to classes tomorrow.

Take: away from เอาไป (ตรงข้ามกับBring)
ตัวอย่าง
Take it away from me.
Please don’t forget to take your book home with you.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.