ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ People ที่ควรหลีกเลี่ยง

ยังมีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการนำคำว่า People มาใช้กับสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาในประโยคภาษาอังกฤษอยู่บ่อยมาก ทั้งการพูดและการเขียน มาลองดูประโยคตัวอย่างที่ผิด และวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องกัน

ตัวอย่าง

  • ประโยคผิด: Many Brazilian people are learning English.

ประโยคถูก: Many Brazilians are learning English.

  • ประโยคผิด: Christian people celebrate Easter.

ประโยคถูก: Christians celebrate Easter.

  • ประโยคผิด:Muslim people fast during Ramadan.

ประโยคถูก: Muslims fast during Ramadan.

จากตัวอย่างจะเห็นว่าประโยคที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนา ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า People มาใส่ ให้ตัดออกและเติม s ที่กลุ่มคำเหล่านั้นแทน นอกจากนี้ยังมีการใช้ most , some และ A lot  กับ of people  กันแบบสับสนอยู่บ้าง มาดูประโยคที่ผิดและที่ถูกต้องกัน

ตัวอย่าง

  • ประโยคผิด: Most of people have cell phones these days.

ประโยคถูก: Most people have cell phones these days.

  • ประโยคผิด: Some of people enjoy watching movies.

ประโยคถูก: Some people enjoy watching movies.

  • ประโยคผิด:A lot people study English.

ประโยคถูก: A lot of people study English.

จากตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า most และ some เมื่อจะพูดถึง people ไม่ต้องใช้ of ในขณะที่ A lot ต้องมี of people นั่นเอง