ข้อความภาษาอังกฤษบอกว่า “ฉันไปนอนก่อนนะ”

ยุคสมัยนี้มันผู้คนนิยมการสื่อสารกันผ่านตัวอักษรหรือการแชทคุยกันมากกว่าโทร ดังนั้นการส่งข้อควาวมหากันจึงเป็นวิธีการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ ดังนั้นการที่เราจะพิมพ์บอกคนที่เราคุยอยู่ด้วยว่า ฉันเข้านอนก่อนนะ หรือฉันไปนอนก่อนนะ เป็นภาษาอังกฤษจึงพูดได้หลายแบบ วันนี้จึงนำประโยคเข้านอนมาฝากกัน ไปดูกันเลย

ข้อความบอกเข้านอน หรือ Goodnight Messages

  • I’m off to bed.
  • I’m going to bed.
  • I’m going to hit the sack.
  • I think I’ll say goodnight now.
  • I’m going to hit the hay.
  • It’s bedtime.
  • It’s past my bedtime.
  • I’m going to crash.

จากประโยคทั้งหมดที่ยกมาฝากนั้น ล้วนแล้วแต่มีความหมายว่าฉันจะไปนอนแล้วนะ ดังนั้นถ้าใครง่วงนอนก็เอาประโยคพวกนี้ไปใช้กันได้นะ