ขายส่ง ขายเหมายกลัง ภาษาอังกฤษเรียกกว่าอะไร

เพื่อนสงสัยกันไหมว่าคำว่า ขายส่ง เหมายกลัง ขายแบบเหมาทั้งหมด ภาษาอังกฤษเขาเรียกกว่าอะไร

คำตอบก็คือในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Wholesale นั้นเอง

หากเพื่อนสังเกตก็จะเห็นได้ว่าคำว่า Wholesale นั้นประกอบไปด้วยคำว่า Whole บวกกับคำว่า Sale โดยคำว่า Whole นั้นหมายถึง ทั้งหมด ทั้งก้อน ทั้งหมดรวมเป็นก้อนใหญ่ๆ เมื่อมาบวกกับคำว่า Sale ที่แปลว่าขายแล้วก็จะหมายคำว่า ขายส่ง เหมายกลัง ขายแบบเหมาทั้งหมด นั้นเอง

มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า Wholesale ในประโยคภาษาอังกฤษกันดีกว่า
She buys the materials wholesale.
a wholesale business.
You need wholesale notebook parts distributors if you want to save money on buying bulk notebook parts.
The Alibaba website offers wholesale prices to businesses and distributor pricing for high volume buyers.