ของต้องห้ามอะไรบ้าง ห้ามนำเข้าออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีข้อห้ามและข้อกำหนดหลายอย่าง หากเราเดินทางไปประเทศเค้าแล้วเราจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าของบางอย่างห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นครั้งนี้เราจะมาสรุปไว้ให้จากการหาข้อมูลที่เราเคยไป มาดูสิ่งของต้องห้ามนำเข้าออสเตรเลียกัน

 • ห้ามนำเข้า ยาเสพติด อาวุธ อาวุธปืน
 • ห้ามนำเข้าอาหารสดหรือในบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ ผลไม้ ชา กาแฟ ไข่ เนื้อสัตว์ พืช เมล็ดพืช
 • ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก ไม้ หวาย พืช/ดอกไม้สดหรือแห้ง หนังสัตว์ และขนสัตว์
 • ห้ามนำเข้าพวกนมกล่อง หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม
 • ห้ามนำเข้าหมูหยอง หมูอบแห้ง เนื้อแห้ง กุนเชียง
 • ห้ามนำเข้านก ขนนก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์ปีก
 • ห้ามนำเข้าเมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากพืช์ และถั่วตากแห้ง
 • ห้ามนำเข้าน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 • ห้ามนำเข้าปลา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่นๆ
 • ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
 • ห้ามนำเข้าดินและทราย
 • ห้ามนำเข้าฟาง และหญ้าแห้ง
 • ห้ามนำเข้าพืช แมลง สัตว์ที่มีชีวิต อุปกรณ์ใช้แล้วที่ใช้กับสัตว์
 • ห้ามนำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าคุ้มครอง

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Prohibited (adj.) แปลว่า ต้องห้าม หวงห้าม คำเหมือน restricted, prohibited, forbidden