การใช้ Used to doing

โดยปกติแล้ว การใช้ Used to + Verb –ing หรือ Used to doing เป็นการบอก/โชว์/แสดง บางสิ่งบางอย่างว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่เกิดขึ้น เรื่องเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกใจหรือตกใจ มาดูตัวอย่างประโยคเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานโครงสร้าง Used to + Verb –ing ดังนี้

ตัวอย่างประโยค

  • Peter has been bald for 10 years, so he is used to having no hair.
  • Moss has had a motorcycle for 15 years, so he is used to riding it.
  • Paul works in an office, so he is used to wearing a tie.
  • Mike has a one-year old child, so he is used to working-up a lot.
  • I live in England, so I am used to driving on the left.
  • I live in England so I am used to getting wet in the rain.