การใช้ Still, Yet, Already

มาดูการใช้งานของคำศัพท์ทั้ง 3 คำนี้ Still, Yet, Already พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อทำความเข้าใจกัน

Still แปลว่า ยังคง มีหลักการใช้คือ

 • เราจะใช้ Still ในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เช่น
  • It’s still raining.
  • I still live in Thailand.
  • They’ve been married for 20 years and are still in love.
 • เราสามารถใช้ Still ในการกระทำที่ไม่ได้คาดหวังเพราะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น
  • I studied a lot though I still didn’t pass the test.
  • He was sick but he still went to work.

 

Yet แปลว่า แต่ หรือ ยัง  มีหลักการใช้คือ

 • เราจะใช้ Yet เมื่อถามถึงบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น เช่น
  • I’m hungry. Is dinner ready yet?
  • Have the test results arrived yet?
 • เราสามารถใช้ Yet กับบางสิ่งบางอย่างที่คาดหวังไว้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น
  • I haven’t done my homework yet.
  • It’s almost 10 o’clock and Jenifer hasn’t woken up yet.

 

Already แปลว่า เรียบร้อยร้อย มีหลักการใช้คือ

 • เราจะใช้ Already เมื่อมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อสักครู่ เช่น
  • I think Dan already knows about surprise party.
  • I have just finished lunch but I’m already hungry.