การใช้ Still และ Yet

เรามาเรียนรู้หลักการใช้และทำความเข้าใจ เรื่องของ Still และ Yet กันดีกว่า เพราะว่า 2 คำนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจและมีโอกาสได้ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อลดการสับสนในการใช้และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องในประโยคภาษาอังกฤษ ต้องทำความเช้าใจวิธีการใช้ดังนี้

Still มีความหมายว่า ยังคง เราจะใช้เมื่อพูดถึงสถานการณ์หรือเรื่องราวที่จะมีความต่อเนื่อง เช่น

  • Natty still lives in New York City.
  • Does Jack still live in London?

Yet มีความหมายว่า ยัง แต่ เราจะใช้เมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่คาดว่าและยังไม่ได้เกิดขึ้น เช่น

  • The bus has not arrived yet.

นอกจากนี้เราใช้ Yet เพื่อ ถามคำถามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วย เช่น

  • Has Tony finished work yet?

จากคำอธิบายและตัวอย่างของ Still และ Yet คาดว่าน่าจะพอเห็นภาพความแจกจ่างในการใช้งานบ้างแล้ว หวังว่าจะนำไปใช้ในประโยคภาษาอังกฤษครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้องและเข้าใจมากขึ้นนะ