การใช้ So และ Such

สำหรับการใช้ So และ Such กับคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์นั้นจะเป็นการเพิ่มความหนักแน่น ความเข้มข้นให้กับคำที่ต้องการขยาย บางคนอาจจะแทนไปด้วยคำว่า จัง ในภาษาไทย เช่น สวยจังเลย ตลกจังเลย ดีจังเลย เป็นต้น โดยทั้ง 2 คำนั้นแม้ว่าจะมีความหมายในเชิงขยายให้คำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์นั้นมีความหนักแน่นเหมือนกัน แต่ก็มีวิธีการใช้ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด มาลองดูตัวอย่างและหลักการใช้ของทั้ง 2 คำกัน

So จะสามารถตามด้วยคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์ได้เลยตามโครงสร้างนี้

So + Adjective / Adverb

ตัวอย่าง

  • It’s so depressing.
  • She is so busy.
  • John talks so quietly, I can hardly hear her.

Such จะสามารถตามด้วยคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามอีกทีตามโครงสร้างนี้

Such + Adjective + Noun

ตัวอย่าง

  • He such a nice guy.
  • Tom is such a funny guy.
  • Bangkok is such a beautiful city.
  • It’s such a lovely day today.
  • Thank you so much for lunch. We had such a nice time.

จากโครงสร้างการใช้งานและตัวอย่างข้างต้นก็จะห็นได้ถึงความแตกต่างในการใช้งานระหว่าง So และ Such เพราะฉะนั้นเวลานำคำทั้งสองมาใช้ในครั้งถัดไปจะไม่สับสนอีกต่อไปแล้ว เพราะเทคนิคก็คือ So +adj./adv. ในขณะที่ Such + adj.+N นั่นเอง