การใช้ Say และ Tell แบบง่ายๆ

>คู่คำศัพท์ มักเป็นคำศัพท์ทำให้หลายคนสับสนอยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้จะเป็นชุดคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ แต่หลายคนก็ใช้ผิดมานักต่อนักแล้ว หรือบางคนเองก็ยังไม่สามารถแยกออกเลยว่า 2 คำนี้ ใช้ต่างกันอย่างไร เนื่องจากมีความหมายที่คล้ายกันดังนี้

Say (V.) แปลว่า พูด รูป irregular verb : say –  said – said

Tell (V.) แปลว่า บอก  มีรูป irregular verb : tell – told –told

จากคำแปลและการสะกดในรูปของ irregular verb ข้างต้นแล้วมาลองดูตัวอย่างประโยคของทั้ง 2 คำ ดังนี้

  • You can tell me anything. I promise I won’t say a word.
  • The teacher told the children to be quiet.
  • What did he tell me?
  • Can you tell me how to improve my English?
  • Can you say it again please?
  • He says it’s great
  • He told me it’s great.

แล้วความแตกต่างในการใช้ Say และ Tell ล่ะ ต่างกันอย่างไร ถ้าสังเกตจากประโยคดีๆ แล้วแนกโครงสร้างออกมาจะพบว่า ถ้าใช้ Tell ในประโยค จะต้องมี object ตามหลัง อย่างเช่น He told me it’s great. กรรมก็คือ me  ในขณะที่ Say ไม่จำเป็นต้องมีกรรมตามหลัง สามารถใช้ประโยคตามได้นั่นเอง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.