การใช้ Say และ Tell แบบง่ายๆ

>คู่คำศัพท์ มักเป็นคำศัพท์ทำให้หลายคนสับสนอยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้จะเป็นชุดคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ แต่หลายคนก็ใช้ผิดมานักต่อนักแล้ว หรือบางคนเองก็ยังไม่สามารถแยกออกเลยว่า 2 คำนี้ ใช้ต่างกันอย่างไร เนื่องจากมีความหมายที่คล้ายกันดังนี้

Say (V.) แปลว่า พูด รูป irregular verb : say –  said – said

Tell (V.) แปลว่า บอก  มีรูป irregular verb : tell – told –told

จากคำแปลและการสะกดในรูปของ irregular verb ข้างต้นแล้วมาลองดูตัวอย่างประโยคของทั้ง 2 คำ ดังนี้

  • You can tell me anything. I promise I won’t say a word.
  • The teacher told the children to be quiet.
  • What did he tell me?
  • Can you tell me how to improve my English?
  • Can you say it again please?
  • He says it’s great
  • He told me it’s great.

แล้วความแตกต่างในการใช้ Say และ Tell ล่ะ ต่างกันอย่างไร ถ้าสังเกตจากประโยคดีๆ แล้วแนกโครงสร้างออกมาจะพบว่า ถ้าใช้ Tell ในประโยค จะต้องมี object ตามหลัง อย่างเช่น He told me it’s great. กรรมก็คือ me  ในขณะที่ Say ไม่จำเป็นต้องมีกรรมตามหลัง สามารถใช้ประโยคตามได้นั่นเอง