การใช้ Looks และ Looks like

การใช้ Looks และ Looks like เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่ทั้ง 2 แบบนี้มีวิธีและหลักการใช้ที่แตกต่างกัน เรามาดูหลักการและตัวอย่างของ Looks และ Looks like ดังนี้

Looks จะใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ Adjective  เช่น

 • Looks + good
 • Looks + big
 • Looks + nice

ตัวอย่าง

 • Tokyo looks modern.
 • The chicken salad looks delicious.
 • The student looks smart.
 • The match looks exciting.

Looks like จะใช้กับคำคุณศัพท์และคำนาม เช่น

 • Looks like + a good player
 • Looks like + a delicious meal

ตัวอย่าง

 • Tokyo looks like a modern city.
 • The chicken salad looks like a delicious meal.
 • She looks like a smart
 • It looks like an exciting match.

สรุปหลักการง่ายๆของการใช้ Looks และ Looks like ก็คือ

 1. Looks +
 2. Looks like + (a/an/the) + Adj.+N.