การใช้ in on กับ วันที่ เดือน และ ปี

5374200948_539b10fb1c_b

เราสามารถใช้ in on กับ วันที่ เดือน และ ปี ได้โดยมีหลักการใช้งานดังนี้

1.ถ้าใช้กับวันที่ เราจะใช้คำว่า On เปรียบเสมือนว่าเรามองว่าวันที่นั้นสามารถชี้ลงไปได้ที่แผ่นปฏิทินนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น
On May 16th.
On January 2nd.

2. ถ้าใช้กับ เดือน และ ปี เราจะใช้คำว่า In มองว่าเป็น ภายในเดือนนี้ ปีนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงฤดูกาล และช่วงเวลาของวันด้วยก็จะใช้คู่กับ In

ตัวอย่างเช่น
เดือน : In May.
ปี : In 2016.
ฤดู : In Summer
ช่วงเวลาของวัน : In the evening

และนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆสำหรับการใช้ in on กับ วันที่ เดือน และ ปี นั้นเอง ง่ายไหม