การใช้ How long does it take….?

ครั้งนี้มาเรียนรู้โครงสร้างการใช้ How long does it take…? กันบ้าง โดยปกติถ้าจะแปลคำถามนี่แบบง่ายๆ ก็ได้ประมาณว่า จะใช้เวลาเท่าไหร่ ในการทำสิ่งนี้ สิ่งนั้น นั่นเอง แต่หลักการใช้ สามารถปรับรูปแบบไปมาทำได้หลากหลาย ตามโครงสร้างและตัวอย่างการใช้งานดังนี้

แบบที่ 1

 How long + does/did/will + it take to …..?

 

ตัวอย่าง

  • How long does it take by bus from Bangkok to Lopburi?
  • How long will it take to get from here to school?

 

แบบที่ 2

It +doesn’t/   +

didn’t/

won’t

take  long

 

to….

 

ตัวอย่าง

  • It doesn’t take long to cook a curry.
  • It won’t take long to fix the radio.

 

แบบที่ 3

How long+does/   +

did/

will

It take +them/ +

you/

Sarah/

etc.

to….?

 

ตัวอย่าง

  • How long will it take them to learn to drive?
  • How long will it take to get from here to the hotel?

 

แบบที่ 4

It +takes/   +

took/

will take

a long time/ +

two hours/

a week/

etc.

to….

 

ตัวอย่าง

  • It took me two days to read it.
  • It takes Sarah 10 minutes to get to study in the morning.