การใช้ either…or และ nether…nor

either…or มีหมายความว่า   ไม่…ก็..   ใช้สำหรับในการเชื่อมประโยคและแสดงการให้เลือกระหว่าง 2 สิ่ง

ยกตัวอย่างเช่น  Either he apologize or I’ll never talk to him again.

nether…nor หมายความว่า   ไม่ทั้ง…และ.. จะใช้เชื่อม 2 สิ่งในเชิงปฏิเสธ
และเนื่องจากมีความหมายในเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เวลาเขียนจะไม่นิยมใช้กริยาปฏิเสธ

ยกตัวอย่างเช่น  Nether Tim nor Tom came to party

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.