การใช้ Do Does Did

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้การใช้ Do Does Did แบบง่ายๆ สั้นๆ และนำไปใช้ได้จริง มาดูกันทีละตัวเลย

+Do
-Don’t = Do not
ใช้กับประธาน I, You, They, We
ตัวอย่าง
I don’t have a cat.
You don’t like me.
We don’t go there.

+Does
-Doesn’t = Does not
ใช้กับใช้กับประธาน He,She
He doesn’t like cat.
She doesn’t like him.

+Did
-Didn’t = did not
ใช้ได้กับประธานทุกตัวเป็นการแสดงอดีต (Past) I, You, They, We, He, She
ตัวอย่าง
I didn’t like him.
She didn’t like the dog.