การใช้ arrive in และ arrive at

มาดูหลักการใช้ arrive in และ arrive at กัน ว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะใช้ arrive in แล้วตอนไหนจะใช้ arrive at หรือบางคนเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทั้งสองคำนี้ใช้ต่างกันนะ

 

Arrive in เราจะใช้เมื่อได้มาถึง ประเทศ เมือง หรือสถานที่ใหญ่ๆ (a city , country, big areas)

ตัวอย่าง

  • I arrived in Thailand last week.
  • When did you arrive in Chiangmai?
  • I’ll arrive in the city center soon.
  • My flight arrives in Taipai at 9:00 AM

 

Arrive at เราจะใช้เมื่อได้มาถึง ตึก อาคาร หรือสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง (building, fixed locations)

ตัวอย่าง

  • We arrived at the bus station on time.
  • They arrived at my house very late.

 

นอกจากนี้ มักนิยมใช้ arrive home มากกว่า arrive at home เช่น You arrived home very late last night.