การใช้ Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ลงท้ายด้วย ed หรือ ing

Im_BORED_(3303387519)-resize

มีใครลังเลหรือสับสนการใช้คำ adjective ที่ลงท้ายด้วยการเติม ed หรือ ing บ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยๆก็คือ จะใช้ Interested หรือ Interesting ดีนะ

Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ing
ตัวอย่าง Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ing ก็คือ Interesting, boring, exciting, confusing ซึ่งคำเหล่านี้จะใช้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความรู้สึกนั้นๆ เช่น
The movie was boring. (movie เป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึก)
The cartoon was Interesting. (cartoon เป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึก)

Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ed
ตัวอย่าง Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ed ก็คือ interested, bored, excited, confused ซึ่งคำเหล่านี้จะใช้เพื่ออธิบายถึงคน(หรือสัตว์)ที่มีความรู้สึกนั้นๆ เช่น
The girl was bored.
I am interested.

จะเห็นได้ว่า Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ing ใช้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความรู้สึกนั้น ส่วน Adjective ที่แสดงถึงความรู้สึก ที่ลงท้ายด้วย ed ใช้เพื่ออธิบายถึงคน(หรือสัตว์)ที่มีความรู้สึกนั้น นั้นเอง คราวนี้เพื่อนๆก็สามารถนำเอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้ว อย่าลืมนำเอาไปใช้งานบ่อยๆกันด้วยนะจ๊ะ