การใช้ประโยคแนะนำหรือเชิญชวนในภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างและหลักการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อเชิญชวนกัน โดยปกติแล้วเวลาจะเชิญชวนจะใช้วลีได้หลายแบบเช่น What about…? , How about…? ,Why don’t..? ,Why not..? ,Shall…? ,Let’s… เป็นต้น ดังนั้นเรามาดูโครงสร้างและตัวอย่างของการใช้แต่ละแบบกันดู
การใช้ Shall…? : Shall + subject + simple verb form?
ตัวอย่าง Shall we go to London?

การใช้ Let’s… : Let’s + simple verb form
ตัวอย่าง Let’s listen to the radio.

การใช้ How about…? : How about + subject + simple verb form?
ตัวอย่าง How about we go to Australia?
หรือสามารถใช้โครงสร้าง How about + gerund?
ตัวอย่าง How about going to Australia?

การใช้ What about…? : What about + gerund?
ตัวอย่าง What about going to Thailand?

การใช้ Why don’t..? : Why don’t + subject + simple verb form?
ตัวอย่าง Why don’t we go to Japan?

การใช้ Why not..? : Why not + simple verb form?
ตัวอย่าง Why not treat yourself to China?

เมื่อเราเห็นโครงสร้างและตัวอย่างการใช้แล้วครั้งต่อไปเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์การเชิญชวนหรือแนะนำครั้งอื่นๆได้