การใช้คำว่า Afraid

คำว่า Afraid นั้นเป็นคำคุณศัพท์ ที่แปลว่า กลัว เกรงกลัว แต่เมื่อนำมาใช้กับคำบุพทบท  ก็สามารถแปลความหมายได้แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงมีหลักการใชพร้อมตัวอย่างการใช้ งาน Afraid มาฝากเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเห็นภาพและเข้าใจความหมายการใช้งานที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้

หลักการใช้ Afraid of และ Afraid to : เราจะใช้ Afraid of และ Afraid to เมื่อเรารู้สึกกลัว กังวลบางอย่าง เช่น

 • I am afraid to fall in the water.
 • I am afraid of falling in the water.
 • I am afraid to drive my car in the city.
 • I am afraid of driving in the city.
 • I am afraid to go sky-diving.
 • I am afraid of jumping from plane.
 • I am afraid of losing my job.
 • I am afraid to lose my job.

หลักการใช้ Afraid that : เราจำใช้ Afraid that เมื่อต้องการบอกข่าวร้าย ข้อความหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องดี เช่น

 • I am afraid that he fell in the water.
 • I am afraid that my office will close.
 • I am afraid that his parachute failed.
 • I am afraid that someone hit your car.