การแสดงออกเกี่ยวกับอายุแต่ละช่วงในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษก็มีการเปรียบเทียบหรือแสดงอายุในแต่ละช่วงวัยเหมือนกัน และเป็นเรื่องที่น่าสนใจควรเรียนรู้ไว้เป็นอย่างยิ่ง  เราจึงนำ 10 ประโยคในภาษาอังกฤษที่พูดหรือแสดงออกเกี่ยวกับอายุแต่ละช่วงมาให้ศึกษากัน ดังนี้

  1. She’s in her early twenties. ประมาณว่า อายุ 20-23 ปี
  2. He’s in his late thirties. อายุประมาณ 37-39 ปี
  3. She just turned six.
  4. Act your age! เราจะใช้ประโยคนี้เมื่อผู้ใหญ่ทำตัวเหมือนเด็กๆ
  5. I’m not as young as I used to be.
  6. I’m not over the hill yet! คำว่า over the hill นั้นหมายถึง แก่ เป็นคำแบบไม่เป็นทางการ
  7. He’s no spring chicken หมายความว่า เขาไม่ใช่หนุ่มๆแล้ว
  8. She’s wise beyond her years. หมายความว่า เธอยังเป็นวัยรุ่น ยังเด็ก แต่มีความคิดหรือแนวคิดเหมือนผู้ใหญ่หรือคนที่โตกว่า
  9. I’m having a senior moment. หมายถึง ฉันขี้ลืม
  10. He lives to a ripe old age. หมายถึง อายุมาก