การเติม S ที่คำกริยา

superman-1120149_960_720
การเติม s ให้คำกริยา มีหลักการด้วยกัน 4 หลักการ

1. เติม S ได้เลย
Work – Works
Speak – Speaks
Live – Lives
Type – Types
Write – Writes
Note – Notes
Race – Races

2. ลงท้ายด้วย o, s, ch, sh, x ให้เติม es
Go – Goes
Do – Does
Solo – Soloes

3.ลงท้าย y ให้เปลี่ยน y เป็น I เติม es
Apply – Applies
Copy – Copies
Cry – Cries
Dry – Dries
Fly – Flies

4.ลงท้าย y และหน้า y เป็นสระ (a,e,I,o,u) ให้ เติม S
Play – Plays
Pay – Pays
Obey – Obeys
Say – Says
Joy – Joys