การเขียน Email ภาษาอังกฤษเมื่อมีไฟล์แนบ

เป็นกันบ้างไหมเวลาจะส่ง Email แล้วจำเป็นต้องแนบไฟล์บางไฟล์ไปด้วยใน Email ฉบับนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเขียน Email ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร หรือเขียนแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องไหม ดังนั้นวันนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ถูกต้องและแนวการเขียน Email เมื่อต้องแนบไฟล์เอกสารไปให้ผู้อ่านกัน

การเขียน Email เมื่อมีไฟล์เอกสารแนบสามารถใช้ประโยคได้ดังนี้

  • Please find attached….. เช่น Please find attached the product brochure your requested.
  • I have attached… เช่น I have attached the sales report you requested.
  • Attached you will find… เช่น Attached you will find my current C.V.
  • … the attached “file”.. เช่น Could you please answer and return the attached survey by next Friday.
  • … “file” is attached. เช่น The 2018 sales report is attached.
  • Attached is… เช่น Attached is the job application form.