การอ่านเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

มาดูวิธีการอ่านเบอร์โทรให้เป็นมืออาชีพแบบฝรั่งกัน

  • โดยปกติถ้าหากเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ทั่วไปเราก็สามารถอ่านเรียงตัวได้เลย เช่น 02 123 456 ก็อ่านว่า Zero one two three four five six
  • แต่คุณรู้ไหมว่า เราสามารถอ่านเลข 0 จาก Zero เปลี่ยนเป็นคำ ว่า Oh (โอ) ได้ เช่น 02 123 456 ก็อ่านว่า oh one two three four five six หรือ 081 204 0567  ก็อ่านได้ว่า oh eight one two oh four oh five six seven
  • ถ้าหากเป็นตัวเลขซ้ำกัน 2 ตัวจะอ่านว่า double เช่น 085 332 4567 สามารถอ่านได้ว่า oh eight five double three two four five six seven
  • ถ้าเป็นตัวเลขเหมือนกัย 3 ตัว ในชุดเบอร์โทรศัพท์ สามารถอ่านว่า Triple ได้ เช่น 085 321 4777 สามารถอ่านได้ว่า oh eight five three two one four triple seven